ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

 ที่อยู่: อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไคสี,
ถนนหลวงสาย 212, ตำบลไคสี
อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ, 38000

โทรศัพท์: 042 490 919